ປ່ຽນພາສາ

ຄົ້ນຫາພວກເຮົາໃນ Facebook

pppp copy

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ

ຕິດຕໍ່


kita2

Map ed

ແຜນທີ່ຈຸດທີ່ຕັ້ງ

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງອັດຕະປື, ບ້ານ ວັດຫຼວງ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງ ອັດຕະປື
ໂທ: 036 211 957, ແຟ໋ກ: 036 211 015, ແຟສ໌ບຸກ www.facebook/phomvihanh choy
ເວັບໄຊ໌ www.attapeupess.edu.la