ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ.
 ເລກທີ  ວັນປະກາດໃຊ້  ເນື້ອໃນຫຍໍ້  ດາວໂຫຼດ
860/ຈຂ.ອປ
19 ກັນຍາ 2017
ມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາຂັ້ນແຂວງປະຈໍາສົກຮຽນ 2016-2017 ຄັ້ງວັນທີ 12-13 ກັນຍາ 2017 ທີ່ສະໂມສອນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ
images1
 0217/ສກຂ/2017 
 22 FEB 2017
 ມະຕິ ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ພາກຮຽນທີ I
(ສົກຮຽນ 2016-17) ຄັ້ງວັນທີ 16/02/2017
images1 
 0210/ສກຂ/2017
 22 FEB 2017
 ບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
ປະຈໍາພາກຮຽນທີ 1 ແລະ ແຜນການພາກຮຽນທີ 2 ສົກຮຽນ 2016-2017
images1