ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ.

ໂຮງຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງອັດຕະປື ຈັດກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດ

QA       ໂຮງຮຽນ ສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ແຂວງອັດຕະປື ຈັດກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດ ສຳລັບນັກຮຽນຊັ້ນ ມັດທະຍົມມຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍພາຍໃນໂຮງຮຽນປະຈຳສົກຮຽນ 2017-2018 ຂື້ນ, ເພື່ອເປັນການປະເມີນຄືນ ຜົນການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ, ເພື່ອປັບປຸງທັກຊະການຮຽນ-ການສອນ   icon new

 

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ສສກ ຮ່ວມກັບ ກຳມາທິການ ສຶກສາສົງສູນກາງ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ສົງ ແຂວງ ອັດຕະປື

     songattapeu1   ໃນຕອນເຊົ້າທີ 9 ກຸມພາ 2018 ນີ້ ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ຮ່ວມກັບ ກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດ ວຽກເກັບກຳບັນຊີລາຍຊື່ຄູ ແລະ ບຸກຄະລາກອນການສຶກສາສົງ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ສົງ ວັດຫລວງ, ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖື ຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ  icon new

 

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ລັດຖະບານ ມີນະໂຍບາຍເພີ່ມອຸດໜູນເງິນເດືອນ 70% ຂອງວຸດທິການສຶກສາ ໃຫ້ຄູສອນໃນໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ ທີ່ເປັນບັນພະຊິດ

nayobymangລັດຖານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີນະໂຍບາຍອຸດໜູນເງິນນິດຈະພັດ (ເງິນທີ່ເບີກຈ່າຍເປັນ ປົກກະຕິໃນແຕ່ລະເດືອນ) 70% ໃຫ້ຄູສອນ ໃນໂຮງຮຽນສຶກສາສົງ ທີ່ເປັນບັນພະຊິດ ຫລື ນັກບວດ ຕາມວຸດທິການສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບ ແລະ ພ້ອມທັງມີນະໂຍບາຍໃຫ້ບັນພະຊິດ  icon new

 

 

 

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...