ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ.

ພະນັກງານ ສກຂ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ

       man womenໃນຕອນເຊົ້າທີ 27 ຕຸລາ 2016 ນີ້ສກຂ ອັດຕະປື ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງຮຽ ມສ, ມຕ ແລະ ຄູສອນ ຈຳນວນ 14 ແຫ່ງ ໃນທົ່ວແຂວງ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມສ້າງ ຂີດຄວາມສາ ມາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍicon new

 man women1       ເຊິ່ງກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ສະໂມສອນ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ກ່າວໂດຍຫ້ອງການ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອອຸຍແນສໂກ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນ ທອງແດງ ສົມຈັນມະວົງ, ຮອງເລຂາ ທິການ ຫ້ອງການ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອອຸຍແນສໂກ ແລະ ການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນ ປາດຖະໜາ ເທບສົມບັດ ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະພ້ອມດ້ວຍທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມການ ຈັດເຝິກອົບຮົມວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ /ເດັກນ້ອຍ ທີ່ປະເຊີນ ໜ້າກັບສິ່ງກີດຂວາງທີ່ໃຫຍ່ຫລວງ ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທາງເພດໃນຊຸມຊົນ ແລະເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂັ້ນພີື້ນຖານ, ເພື່ອໃຫ້ທຸກ ພາກສ່ວນ ທີ່ເຂົ້ານຳໄປເຜີຍແຜ່, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເກີດຜົນຕາມຈຸດ ປະສົງເນື້ອໃນ ຂອງການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຢ່າງມີປະສິດພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

ບົດຂ່າວໂດຍ:   ພົມວິຫານ ໄຊຊະນະ
ລົງເວັບໄຊ໌ໂດຍ: ກິຕາ ສິດທິຮັກປັນຍາ