ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງອັດຕະປື; 5ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ : ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ທັນສະໄໝ, ແລະ ລັກສະນະມະຫາຊົນ.

ສກຂ ອັດຕະປື ສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ ວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາ ສົກ 2016-2017

shareidea1   ເລັງໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂແບບແຜນວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມັດທະຍົມສຶກສາ ໂດຍສະເພາະໃນຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ໃນສົກ 2016-2017 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຂອງຜູ້ ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສົກ 2017-2018 ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນ ຕາມ 3 ລັກສະນະ, 5 ຫລັກມູນ ທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ວາງອອກ.   icon new

 

 

shareidea

     ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕອນເຊົ້າທີ 19 ທັນວາ 2017 ນີ້ ທີ່ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ເວຫາ ກົມມະເມືອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ມີ ທ່ານ ແກ້ວອຸດົມ ແພງສີສົມບູນ ຫົວໜ້າຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ ພ້ອມ ທຸກພາກສ່ວນຂະແໜງການສຶກສາ ພາຍໃນແຂວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

     ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການຜ່ານບົດສະຫລຸບລາຍງານ, ຕີລາຄາຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົກ 2016-2017 ຜ່ານມາ ແລະ ໃນໂອກາດ ດຽວກັນ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດ ຄຳເຫັນ ຕາມຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມໃນ 3 ບັນຫາ ໂດຍທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກຂື້ນ, ເລງໃສ່ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ໃນຂະແໜງການສຶກສາຄື:

1. ການປະຕິບັດກົດລະບຽບການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ4 ແລະ ມ7 ຂອງກໍາມະການຍາມຫ້ອງສອບສັງ ແລະ ຕົວນັກສອບເສັງຍັງເປັນບັນຫາ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ (ຍ້ອນຫຍັງ-ຈະມີ ວິທີໄກ້ໄຂແນວໃດ ?);
2. ຄູຈຳນວນຫລວງຫລາຍບໍ່ແຕ່ງບົດສອນ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບການສຶກສາຕ່ຳ ( ຍ້ອນຫຍັງ-ຈະມີວິທີໄກ້ໄຂແນວໃດ?)
3. ການລາຍງານຄະແນນໝົດປີຂອງນັກຮຽນບໍ່ຊັດເຈນ, ບໍ່ເໝາະສົມກັບຄະແນນສອບເສັງຈົບຊັ້ນຕົວຈິງ, ມີຫລຸດໂຕນກັນໂພດ (ຍ້ອນຫຍັງ-ຈະມີວິທີໄກ້ໄຂແນວໃດ?)
 
ບົດຂ່າວໂດຍ:   ພົມວິຫານ ໄຊຊະນະ
ລົງເວັບໄຊ໌ໂດຍ: ກິຕາ ສິດທິຮັກປັນຍາ