ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງອັດຕະປື; 5ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ : ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ທັນສະໄໝ, ແລະ ລັກສະນະມະຫາຊົນ.

ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອັດຕະປື ເຜີຍແຜ່ ຄໍາແນະນຳ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Teacher  ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອັດຕະປື ເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກ່ຽວກັບ ການປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນຄູ ຕາມສະບັບເລກທີ 204 /ສສກ.ຈຕ ລົງວັນທີ 07/ 02/2017  icon new
 
 
 

Teacher1ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນໂຮງຮຽນທີ່ຂື້ນກັບພະແນກ ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ເລງໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນຂອງລັດຖະກອນຄູທີ່ຖຶກກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາທີ 18 ແລະ 19 ຂອງດຳລັດວ່າດ້ວຍ ລັດຖະກອນຄູ ສະບັເລກທີ 177, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2012, ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ , ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ເປັນເອກະພາບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ເລືອກໄດ້ຄູຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ, ມີ ຄວາມບຸກບືນໃນການພັດທະນາຕົນເອງ, ພັດທະນາການ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ຕາມ 3 ລັກສະນະ 5 ຫລັກມູນຂອງການສຶກສາ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນ ທີ່ສະໂມສອນຂອງພະແນກ ສກຂ ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2017 ນີ້ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ເວຫາ ກົມມະເມືອງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ແຂວງ, ມີ ທ່ານ ສົມໄຕ ຫີນເພັດສະດາວົງ ຫົວໜ້າ ຂະແໜງຈັດຕັ້ງພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຮອງ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນຂະແໜງ
 
ບົດຂ່າວໂດຍ:   ພົມວິຫານ ໄຊຊະນະ
ລົງເວັບໄຊ໌ໂດຍ: ກິຕາ ສິດທິຮັກປັນຍາ