2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9      pessit   2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9

ສກຂ ອັດຕະປື ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ຄູສອນ ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ-ທຳມະຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທົວແຂວງ

trainingພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ເປີດຊຸດເຝິກອົບຮົມຄູສອນ ວິຊາຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາ ວິທະຍາສາດ-ທຳມະຊາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວແຂວງໃນຕອນເຊົ້າທີ 2 ສິງຫາ 2017 ນີ້ ທີ່ໂຮງຮຽນ ມສ ສາມັນກິນ-ນອນຊົນເຜົ່າ, ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີ ຂອງ ທ່ານ ເວຫາ ກົມມະເມືອງicon new                                                                                           training1ຮອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ມີ ທ່ານ ແກ້ວສົມເພັດ ໄຊຍະສອນ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ພັດທະນາຄູ ມີສຳມະນາກອນ ຈາກໂຮງຮຽນ ມຕ ແລະ ມສ ແຫ່ງຕ່າງໆ ໃນທົ່ວແຂວງ 96 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.
        ການອົບຮົມດັ່ງກ່າວເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫ້ໄດ້ດີຂື້ນເປັນກ້າວໆ ແລະ ເປັນໄປຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫລັກມູນການສຶກສາ , ເລັງໃສ່ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຄູ-ອາຈານ, ເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດ-ຊອບ ໃນການຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ສິດສອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງຂື້ນ.
( ທ່ານ ເວຫາ ກົມມະເມືອງ ຮອງພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີວ່າ: ສາເຫດຫລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ ຄຸນນະພາບການສຶກສາຕ່ຳຍ້ອນຄູບໍ່ເກັ່ງ, ຮອງລົງມາແມ່ນຕົວນັກຮຽນເອງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ພໍ່ແມ່ ຜູ້ປົກຄອງເດັກບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມື ເທົ່າທີ່ຄວນແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ອີກແຕ່ແນວໃດກໍຕາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ ການສຶກສາດີຂື້ນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ-ພັດທະນາຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາສະເພາະຂອງຄູໃຫ້ດີຂື້ນກ່ອນ, ຖ້າຄູບໍ່ເກັ່ງນັກຮຽນກໍບໍ່ເກັ່ງ.
 
ບົດຂ່າວໂດຍ:   ພົມວິຫານ ໄຊຊະນະ
ລົງເວັບໄຊ໌ໂດຍ: ກິຕາ ສິດທິຮັກປັນຍາ