ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ

ວິຊາການ ການເງິນ ສກມ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂີດຄວາມຮູ້-ສາມາດເພີ່ມດ້ານວິຊາການ.

A6ພະນັກງານວິຊາການ-ການເງິນ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງ 3 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂີດຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດເພີ່ມ ດ້ານວິຊາການ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການນຳໃຊ້ Microsoft Exell 2013 ຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍ ວິທະຍາກອນ ຈາກກົມການເງິນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ(BEQUAL).   icon new

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ສກຂ ອັດຕະປື ຈັດພິທີເປີດການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ7 ສົກ 2017-2018.


s11

 

 

ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ7 ແຂວງອັດຕະປື ສົກ 2017-2018 ນີ້ ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ໄດ້ຖືເປັນບັນຫາສຳຄັນຫລັກໃນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກາ ແລະ ກິລາທຸກຂັ້ນ,ການຮຽນ-ການສອນ ຂອງຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ລວມໄປທັງ ການປະກອບສ່ວນໃຫ້ການຮ່ວມມືຂອງທຸກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູູ້ປົກ ຄອງເດັກ ຕໍ່ກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ໂດຍ ໄດ້ເນັ້ນເອົາຄຸນນະຕົວຈິງ ໃນການສອບເສັງຄັ້ງນີ້ ເປັນຕົວຊີ້ວັດ ເລັງໃສ່ ແກ້ໄຂ- ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຍົກສູງຄຸນນະພາຍການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນສົກຕໍ່ໜ້າ ໃຫ້ໄດ້ດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ. icon new

 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ຈັນທາ ດຳເນີນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນສົກຮຽນ 2017-2018

b11  ພາບບັນຍາກາດການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ4 ສົກ 2017-2018 ປະຈໍາສູນການສອບເສັງ ໂຮງ ຮຽນ ມ.ສ ຈັນທາ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ໄດ້ເປີດ ແລະ ດຳເນີນການສອບເສັງແລ້ວຢ່າງເປັນທາງການຕາມການກຳນົດວັນ,ເວລາ ແລະ ລາຍວິຊາສອບເສັງທີ່ກະຊວງສຶກສາທິກາ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງມີນັກສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ4 ຈຳນວນ ເກືອບ 400 ຄົນ.   icon new

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...