ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ

ຄພສບ 8 ບ້ານ ແຂວງ ອັດຕະປືໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ.

JJ1 n
 
ຄພສບ 8 ບ້ານ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ
ໂຮງຮຽນໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ. icon new 
 
 

ວິຊາການຂະແໜງ ການສຶກສາ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການເຝີກອົບຮົມ ນຳໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນການ ບໍລິຫານວຽກ

O2 n
ວິຊາການ ຂະແໜງການ ສຶກສາ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການເຝີກອົບຮົມນຳໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
ເຂົ້າໃນການບໍລິຫານວຽກ. 
 
 
 
 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ສກຂ ອັດຕະປື ສຳເລັດການເຝີກອົບດ້ານ ການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານສຶກສາໃຫ້ພະນັກງານ ສກມ 5 ຕົວເມືອງ.

kk1 nສກຂ ອັດຕະປື ສຳເລັດການເຝີກອົບດ້ານ ການບໍລິຫານ - ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານສຶກສາໃຫ້ພະນັກງານ
ສກມ 5 ຕົວເມືອງ.
 
 
 
 

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...