2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9      pessit   2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9  2e7cdf5abe77a3c986a5f3874fcf83b9

ສກຂ ອັດຕະປື ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ກວດກາ-ປະເມີນຜົນໃນຂະແໜງການ ສຶກສາທົ່ວແຂວງ

       kkaສກຂ ອັດຕະປື ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ກັບພະນັກງານ ກວດກາ-ປະເມີນຜົນໃນ ຂະແໜງການ ສຶກສາທົ່ວແຂວງ, ທຸກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບ ການມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ ຕາມແນວທາງຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນທຸກຂະແໜງການ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ   icon new                                                        

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັ້ນແຂວງ

madmin4ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັ້ນແຂວງ ( ຂ ອັດຕະປື) ປະຈຳສົກຮຽນ (2016-2017 ) ຄັ້ງ ວັນທີ 12-13 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມານີ້ທີ່ສະໂມສອນພະແນກດັ່ງກ່າວ.
   ໃນກອງປະຊຸຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ຄຳພູນ ແກ້ວມາລາ ເລຂາພັກ ຮາກຖານ, ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  icon new

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...

ສກຂ ອັດຕະປື ເປີດກອງປະຊຸມ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັ້ນແຂວງ

madminໃນລະຫວ່າງ ທີ 12-13 ກັນຍາ 2017 ຜ່ານມານີ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂັ້ນແຂວງຂື້ນຢ່າງເປັນ ທາງການ ທີ່ສະໂມສອນຂອງພະແນກດັ່ງກ່າວ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພູນ ແກ້ວມາລາ ຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ແລະການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ   icon new

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...